De uitvinder

De reden waarom Marc MALOENS, een dertigtal jaren geleden, het pseudoniem Marc HERMAN heeft gekozen, is omdat hij sinds 1980 met de carrière van humorist is begonnen. Het heeft niet lang geduurd voordat zijn talent herkend werd en voordat hij voor het eerste « Festival du rire de Rochefort » in mei 1981 bekroond werd. Zijn beroemdheid en zijn verschijningen op televisie zijn tot vandaag de dag steeds gestegen. Voor meer informatie : www.marcherman.be 

 

 Kleine biografie 

Marc Maloens is in Leuven geboren, in België, van Leuvense ouders die dus tweetalig waren. Hij heeft drie broers. De zes familieleden zijn tweetalig, zoals zijn tantes, nevens en vrienden… In andere woorden : het grootste deel van zijn omgeving drukte zich in de twee nationale talen uit : het Frans en het Nederlands. Toen geloofde de kleine Marc dat de mensen die zich alleen maar in één taal konden uitdrukken een uitzondering waren. Dan ging de tiener naar het secundaire onderwijs. Het was een moeilijke periode voor Moeder Maloens die haar echtgenoot juist had verloren. Die was door een hartinfarct om het leven gekomen toen hij 49 jaar oud was. Om de activiteit handels vertegenwoordig van haar echtgenoot te kunnen blijven beoefenen heeft ze de beslissing moeten nemen twee van haar jongste zoons, onder welke Marc, op kostschool te doen. Het is dus in Jodoigne, in Waals Brabant bij de aartsbisschoppelijke Saint Albert school, dat onze toekomstige uitvinder en artiest in het hart van Wallonië werd omspoeld, omringd door een grote meerderheid Walen die eentalig waren. Een tiental andere studenten waren ook eentalig… en spraken inderdaad alleen maar Nederlands. Het is dus ter gelegenheid hiervan dat Marc Maloens zijn kennis van beide talen heeft kunnen benutten door de tolk te spelen en door wederzijds dienstbetoon toen er toetsen waren. Na het secundaire onderwijs, waarvan hij goede herinneringen van bewaart, en na een mislukte poging aan de universiteit, kwam Marc in het professionele leven als vertegenwoordiger (zijn tweetaligheid werd toen bepalend), als restaurantvoerder (De Wiering, in Leuven), als studentkroegbaas (De Venne, in Louvain), als kroegbaas (Pie de Nijper in Kessel-lo)… en dan kwam mei 1981 met de eerste prijs bij het  « Festival International du rire de Rochefort »

De pal

Het was toen Marc 22 jaar oud was, bij het begin van zijn professionele loopbaan, dat hij voor de problematiek van de « andere taal » heeft begonnen zich te interesseren en het gedrag, verschillend, van de ene gemeenschap tegenover de andere te bekijken wat het leren van de talen betreft. Je moet ook wel weten dat het Nederlands, in de jaren 69-70, niet goed door Walen en Franstaligen beschouwd was. Als dit ook het geval was voor Vlamingen tegenover het Frans, leerden ze die toch sinds jaren door behulp van de bioscoop, waar films in originele versie waren vertoond (het is vandaag de dag nog het geval), maar ook en vooral door behulp van een steeds meer aanwezige televisie in de huizen. 

De reactie

In 2005, 35 jaar later dus, begon een idee vorm te nemen. Waarom geen spel verzinnen waarin de deelnemers woorden van een andere taal zouden kunnen gebruiken, assimileren en vooral uitspreken maar ook een spel waarin de deelnemers zinnetjes met die woorden zouden kunnen bouwen door die woorden te combineren, zelfs in twee verschillende talen, alles tesamen in een leuk en boeiend spel. 

En in 2009 SPIKIT kreeg de gouden medaille van BRUSSELS-INNOVA  en de « Prize of  CONCEPTUM »